Konkurs ofert z dnia 19 czerwca 2017


Powrót do listy postępowań.

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym z dnia 19 czerwca 2017

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 9.01.2017
Unieważnienie

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w czasie dyżuru medycznego na oddziałach: Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Opieki Paliatywnej, Izba Przyjęć z dnia 19 czerwca 2017

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 9.01.2017
Ogłoszenie o wyborze