Izba Przyjęć


Czynna całodobowo

Zadaniem Izby Przyjęć jest świadczenie opieki zdrowotnej udzielanej w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Świadczenia w Izbie Przyjęć mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców z innych rodzajów.

Oferujemy możliwość wykonania odpłatnych usług medycznych – cennik usług.

Dla pacjentów oferujemy darmowy dostęp do internetu.

Informacja:
tel. 17 7715 300 (wew. 331, 330)