Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie


Świadczenia w zakładzie opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie dotyczą pacjentów z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

Oddział wyposażony jest w sprzęt leczniczy i pielęgnacyjny, między innymi: respiratory, kardiomonitory, ssaki elektryczne, łóżka z regulacją wysokości, profesjonalne materace przeciwodleżynowe, defibrylator, pompy żywieniowe, pompy infuzyjne, sprzęt rehabilitacyjny, podnośnik do przewożenia chorych.

Świadczenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie realizowane są na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zapraszamy na wirtualny spacer po obiekcie.

Decyzje o skierowaniu do ZOL wydaje Dyrektor Zakładu. Podanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie Szpitala Chorób Płuc i Opieka Długoterminowa im. św. Jana Pawła II w Górnie mieszczącym się w budynku nr 5.

Do przedkładanych dokumentów należy dołączyć:

  • Zgodę na potrącanie 70% dochodów za pobyt w ZOL
  • Decyzję emerytalną z ZUS, KRUS lub innej instytucji
  • Zaświadczenie lekarskie wraz z posiadanymi kartami leczenia szpitalnego lub aktualnymi badaniami podstawowymi
  • Wywiad pielęgniarki środowiskowej
  • Kwalifikację pielęgniarską w skali Barthel

Zestaw dokumentów wymaganych podczas przyjęcia do ZOL:

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz nie jest ubezwłasnowolniony, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta.

Wszelkie potrzebne informacje uzyskają Państwo kontaktując się z pracownikami naszej palcówki telefonicznie lub drogą elektroniczną:

 

Wydanie dokumentacji medycznej.

Istnieje możliwość uzyskania ksero dokumentacji medycznej z leczenia na oddziale.
Aby tego dokonać należy wypełnić poniższy wniosek i przesłać go na adres dokumentacja@gorno.eu lub dostarczyć osobiście.

Dokumentacja wydawana jest w rejestracji. Więcej informacji pod numerem 17 7715 300 (wew. 330)

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Pouczenie do wniosku o wydanie dokumentacji medycznej
Zwrot nadpłat
Podanie o przedłużenie pobytu