Projekty


Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium”im. Jana Pawła II w Górnie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM).

Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa pawilonów nr 2 i 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM” im. Jana Pawła II w Górnie.