Szpital Chorób Płuc i Opieka Długoterminowa im. św. Jana Pawła II w Górnie

oferuje specjalistyczne leczenie gruźlicy i chorób płuc, świadczenia medyczne w zakresie opieki długoterminowej oraz specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji, diagnostyki i medycyny pracy.
W lipcu 2007 r. Zakład wdrożył system zarządzania jakością w zakresie usług medycznych. Obecnie obowiązujący Certyfikat jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Atutem zakładu jest specyficzna lokalizacja. Położenie na terenie leśnym i izolacja od aglomeracji miejskiej eliminuje zanieczyszczenie przemysłowe środowiska. Leczenie w specyficznym mikroklimacie o walorach zdrowotnych, zapewniają lasy sosnowe wydzielające zdrowotne olejki eteryczne drzew iglastych.

Świadczymy usługi w zakresie: