e-Rejestracja


Informujemy, iż w związku z zakończeniem integracji naszej placówki z Podkarpackim Systemem Informacji Medycznej, istnieje możliwość zarejestrowania wizyt do poradni z poziomu portalu PSIM.

Portal PSIM udostępnia bez konieczności zakładania konta użytkownika różnego rodzaju informacje o systemie opieki zdrowotnej na terenie województwa podkarpackiego. Są to między innymi dane o podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, dane o usługach medycznych realizowanych przez te podmioty oraz dane o personelu medycznym realizującym te usługi.

Zakładając w portalu konto PSIM użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcji. Przede wszystkim może wtedy wykonywać rejestrację na usługi medyczne świadczone przez podmioty lecznicze uczestniczące w PSIM. Posiadając konto w PISM można również założyć subkonto dla osób, które pozostają pod opieką prawną posiadacza konta (np. można założyć subkonta dla dzieci).

W celu założenia konta oraz uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę Portalu: Jak założyć konto i subkonto w PSIM?