Konkurs Ofert


Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opieki Leczniczej dla pacjentów Wentylowanych Mechanicznie z dnia 13 stycznia 2023

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin konkursu ofert
Regulamin prac komisji
Klauzula informacyjna

 

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opieki Leczniczej z dnia 13 stycznia 2023

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin konkursu ofert
Regulamin prac komisji
Klauzula informacyjna

 

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opieki Paliatywnej z dnia 12 stycznia 2023

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin konkursu ofert
Regulamin prac komisji
Klauzula informacyjna

 

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc z dnia 4 stycznia 2023

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin konkursu ofert
Regulamin prac komisji
Klauzula informacyjna

 

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w czasie dyżuru medycznego na oddziałach: Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Opieki Paliatywnej, Izba Przyjęć z dnia 4 stycznia 2023

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin konkursu ofert
Regulamin prac komisji
Klauzula informacyjna

 

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w czasie dyżuru medycznego na oddziałach: Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Opieki Paliatywnej, Izba Przyjęć z dnia 27 czerwca 2022

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 28.12.2020 r.
Klauzula informacyjna
Umowa o powierzenie przetwarzania danych
Wykaz udzielonych świadczeń

 

 

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym z dnia 06 czerwca 2022

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 28.12.2020 r.
Klauzula informacyjna
Umowa o powierzenie przetwarzania danych
Wykaz udzielonych świadczeń

 

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w czasie dyżuru medycznego na oddziałach: Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Opieki Paliatywnej, Izba Przyjęć z dnia 31 stycznia 2022

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 28.12.2020 r.
Klauzula informacyjna
Umowa o powierzenie przetwarzania danych
Wykaz udzielonych świadczeń

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc z dnia 31 stycznia 2022

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 28.12.2020 r.
Klauzula informacyjna
Umowa o powierzenie przetwarzania danych
Wykaz udzielonych świadczeń

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym z dnia 19 stycznia 2022

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 28.12.2020 r.
Klauzula informacyjna
Umowa o powierzenie przetwarzania danych
Wykaz udzielonych świadczeń

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie z dnia 19 stycznia 2022

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Projekt umowy konsultacje
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 28.12.2020 r.
Klauzula informacyjna
Umowa o powierzenie przetwarzania danych
Wykaz udzielonych świadczeń

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w czasie dyżuru medycznego na oddziałach: Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Opieki Paliatywnej, Izba Przyjęć z dnia 17 stycznia 2022

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 28.12.2020 r.
Klauzula informacyjna
Umowa o powierzenie przetwarzania danych
Wykaz udzielonych świadczeń

Unieważnienie postępowania

 

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opieki Paliatywnej z dnia 17 stycznia 2022

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 28.12.2020 r.
Klauzula informacyjna
Umowa o powierzenie przetwarzania danych
Wykaz udzielonych świadczeń

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc z dnia 17 stycznia 2022

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 28.12.2020 r.
Klauzula informacyjna
Umowa o powierzenie przetwarzania danych
Wykaz udzielonych świadczeń

Unieważnienie postępowania

———–

Archiwum