Wydarzenia


Akcja #gaszynchallenge

Odpowiadając na nominację Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, SPZZOZ “Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie przyłączyło się do akcji #gaszynchallenge. Ma ona za zadanie pomoc dzieciom chorym na rdzeniowy zanik mięśni. Ponieważ warto pomagać, z radością przyłączyliśmy się do tej […]


Dotacja na remont budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc

W dniu 10 lipca, w Stalowej Woli, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski wraz z dyrektor SPZZOZ “Sanatorium” w Górnie Elżbietą Burzyńską odebrali z rąk Ministra Jerzego Kwiecińskiego decyzję dotyczącą finansowania ze środków budżetu państwa zadania pn. “Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału […]


Piknik Rodzinny w Górnie

W dniu 30 września 2018r. w SPZZOZ Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie odbył się Piknik Rodzinny organizowany w ramach promocji zdrowia połączony z obchodami Światowego Dnia w Chorobie Alzheimera. Piknik miał na celu integrację społeczną, poprawę świadomości i […]


Wizyta Posłanek z sejmowej Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 26 września odbyła się wizytacja członków Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w SPZZOZ ”Sanatorium„ im. Jana Pawła II w Górnie. Wizyta miała charakter oficjalny, członkowie Komisji Pani poseł Małgorzata Zwiercan – przewodnicząca oraz Pani poseł Krystyna Wróblewska – wiceprzewodnicząca […]