Szanowni Państwo,


Informujemy, że z dniem 22.03.2024 nasza dotychczasowa nazwa szpitala Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej “Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

zmienia nazwę na:

Szpital Chorób Płuc i Opieka Długoterminowa im. św. Jana Pawła II w Górnie

Zmianie ulega również znak graficzny.

Dane szpitala takie jak adres, numery telefonów oraz adresy mailowe nie ulegają zmianie.