Zamówienia Publiczne – Archiwum


Przetarg nieograniczony
Dostawa leków.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 16813 – 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013; .
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF)
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF)
3. MODYFIKACJA SIWZ Z DNIA 06.02.2013 (PDF)
4. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA (PDF)
6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF)

Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu medycznego jednrazowego użytku.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 497862 – 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012; .
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF)
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF)
3. WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 12.12.2012 r.(PDF)
4. WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 13.12.2012 r.(PDF)
5. WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 14.12.2012 r.(PDF)
6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF)

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane
Wykonanie zasilania policznikowego budynków nr 2, 2A, 3A w SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II Górnie.
1. ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF)
2. PROJEKT WYKONAWCZY, PRZEDMIAR ROBÓT (PDF)
3. MAPA (PDF)

Przetarg nieograniczony
Dostawa pieczywa
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 400730 – 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012; .
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF)
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF)
3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF)

Przetarg nieograniczony
Dostawa artykułów spożywczych
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 376618 – 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012; .
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF)
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF)
3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF)

Przetarg nieograniczony
Dostawa warzyw, owoców i ziemniaków
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 274386 – 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012; .
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF)

Przetarg nieograniczony
Dostawa mrożonek oraz mięsa drobiowego mrożonego
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 187312 – 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012; .
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF)

Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek dla dorosłych
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 132696 – 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012; .
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF)

Przetarg nieograniczony
Remont pomieszczeń Pawilonu nr 1 w SPZZOZ SANATORIUM im. Jana Pawła II w Górnie
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia:127706 – 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012; .
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF)

Przetarg nieograniczony
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia:97452 – 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012; .
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF)

Przetarg nieograniczony
Dostawa nabiału
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia:95716 – 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012; .
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF)

Przetarg nieograniczony
Dostawa bonów towarowych
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 70990 – 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012; .
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF)

Przetarg nieograniczony
Dostawa leków
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 45876 – 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 .
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF)

Przetarg nieograniczony
Dostawa pieczywa
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 10.10.2011 r.
(Numer ogłoszenia: 326694-2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
Dostawa artykułów spożywczych
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 07.09.2011 r.
(Numer ogłoszenia: 277454-2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
Dostawa Leków
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 24.08.2011 r.
(Numer ogłoszenia: 258222 – 2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu medycznego
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 22.08.2011 r.
(Numer ogłoszenia: 254154 – 2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
Wykonanie instalacji odgromowej dla budynku Nr 3A oraz wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię w budynku nr 3A w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II Górnie
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 04.08.2011 r.
(Numer ogłoszenia: 211887 – 2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
Wykonanie wspomagania podgrzewu c.w.u. systemem solarnym w kotłowni K-2 (budynek Nr 5) i kotłowni K-SR (budynek Sue Ryder) w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II Górnie
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 20.07.2011 r.
(Numer ogłoszenia: 198375 – 2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
Wykonanie instalacji hydrantowej dla potrzeb przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Pawilonu Nr 2 i 3 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 29.06.2011 r.
(Ogłoszenie nr 178042-2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 16.06.2011 r.
(Ogłoszenie nr 160786-2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
DOSTAWA MROŻONEK ORAZ MIĘSA DROBIOWEGO MROŻONEGO
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 19.05.2011 r.
(Nr ogłoszenia 121870 – 2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
DOSTAWA WARZYW, OWOCÓW I ZIEMNIAKÓW
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 12.05.2011 r.
(Nr ogłoszenia 111114 – 2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK DLA DOROSŁYCH
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 11.04.2011 r.
(Nr ogłoszenia 73560 – 2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
ROBOTY BUDOWLANE-REMONT części PAWILONU TR (magazyn odpadów i PRO-MORTE)
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 31.03.2011 r.
(Nr ogłoszenia 102723 – 2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
DOSTAWA NABIAŁU
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 17.03.2011 r.
(Nr ogłoszenia 88211 – 2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 10.03.2011 r.
(Nr ogłoszenia 79133 – 2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony
DOSTAWA LEKÓW
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 10.02.2011 r.
(Nr ogłoszenia 20200 – 2011)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY