cropped-slogo.gif.jpg

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej “Sanatorium” im. Jana Pawła II

oferuje specjalistyczne leczenie gruźlicy i chorób płuc, świadczenia medyczne w zakresie opieki długoterminowej oraz specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji, diagnostyki i medycyny pracy.

W lipcu 2007 r. Zakład wdrożył system zarządzania jakością w zakresie usług medycznych. Obecnie obowiązujący Certyfikat jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Atutem zakładu jest specyficzna lokalizacja. Położenie na terenie leśnym i izolacja od aglomeracji miejskiej eliminuje zanieczyszczenie przemysłowe środowiska. Leczenie w specyficznym mikroklimacie o walorach zdrowotnych, zapewniają lasy sosnowe wydzielające zdrowotne olejki eteryczne drzew iglastych.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Lecznictwa szpitalnego
  • Izba Przyjęć
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Opieki długoterminowej
  • Zakład Opieki Paliatywnej
  • Hospicjum Domowe
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
 • Specjalistyki ambulatoryjnej
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
  • Poradnia Neurologiczna
  • Poradnia Logopedyczna
 • Rehabilitacji leczniczej
  • Poradnia Rehabilitacyjna
  • Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej
 • Diagnostyki
  • Laboratorium analityczne
  • Pracownie RTG, EKG, USG z kolorowym Dopplerem
 • Medycyny pracy