Zarząd Powiatu


Starosta Rzeszowski
Józef Jodłowski
Wicestarosta Rzeszowski
Marek Sitarz
Członek Zarządu
Lucyna Sokołowska
Członek Zarządu
Tadeusz Pachorek
Członek Zarządu
Jan Sieńko
W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym:
Sekretarz Powiatu
Waldemar Pijar
Skarbnik Powiatu
Danuta Gargała