Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa pawilonów nr 2 i 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM” im. Jana Pawła II w Górnie


30 WRZEŚNIA 2011 ROKU W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ „SANATORIUM” IM. JANA PAWŁA II W GÓRNIE ZAKOŃCZONO I ETAP INWESTYCJI

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013

Nazwa projektu:

Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa pawilonów nr 2 i 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM” im. Jana Pawła II w Górnie

Wartość całkowita projektu: 5 596 362,22 zł.

Wartość całkowita wydatków kwalifikowanych projektu: 5 425 823,55 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiąca 64,18% kwoty wydatków kwalifikowanych wyniosła: 3 481 896,92 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji polegał na wykonaniu:

  • w pawilonie 3A – pomieszczeń magazynowych i technicznych w piwnicy, Izby Przyjęć, holu głównego i zamkniętego podjazdu dla karetek na parterze, holu i świetlicy dla pacjentów na piętrze oraz pomieszczeń technicznych na poddaszu,
  • w pawilonie nr 2A- pokoi zabiegowych i lekarskich na parterze oraz szatni dla personelu i pomieszczeń technicznych na poddaszu,
  • w pawilonie nr 2- sal dla chorych dwuosobowych oraz jednoosobowych z węzłami sanitarnymi, części ogólnej tj. rejestracji i połączenia z pawilonem nr 2A.

Przebudowane oddziały zostały wyposażone w nowe instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, gazów medycznych i wentylację. Wykonano także nową kotłownię, zainstalowany został system solarny wraz z kolektorami zlokalizowanymi w budynku 3A, który umożliwia wykorzystanie energii słonecznej w całym Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku, utwardzenie placu, wydzielono 4 stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wybudowano podjazdy dla niepełnosprawnych, zainstalowano 2 windy osobowe, dzięki czemu obiekty są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.