Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. J. Pawła II w Górnie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Tytuł Projektu:

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. J. Pawła II w Górnie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM

Cele szczegółowe projektu to:

  • Poprawa dostępu do informacji medycznej dla pacjentów z Podkarpacia,
  • Poprawa jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów,
  • Podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do usług dla obywateli,
  • Zmniejszenie kosztów funkcjonowania SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie,
  • Zwiększenie efektywności systemu kontroli kosztów generowanych przez placówki medyczne objęte projektem,
  • Zwiększenie kontroli stopnia wykorzystania sprzętu diagnostycznego, będącego w posiadaniu SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie,
  • Usprawnienie procesu zarządzania ochroną zdrowia poprzez stworzenie warunków do planowania i kontroli realizacji usług medycznych w jednostkach objętych projektem.

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 219 382,59 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 1 839 195,23 zł.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego