Konkurs ofert z dnia 28 stycznia 2021


Powrót do listy postępowań.

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc z dnia 28 stycznia 2021

Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy opieka
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 28.12.2020 r.
Klauzula informacyjna
Umowa o powierzenie przetwarzania danych
Wykaz udzielonych świadczeń

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert