Konkurs ofert z dnia 10 maja 2017


Powrót do listy postępowań.

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym z dnia 10 maja 2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 9.01.2017

Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opieki Paliatywnej z dnia 10 maja 2017

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Projekt umowy
Formularz oferty
Regulamin postępowania konkursowego
Regulamin prac komisji
Zarządzenie z dnia 9.01.2017