Światowy dzień walki z chorobą Alzheimera


Minęło już sześć lat od uroczystego otwarcia pawilonu nr 10, który niewątpliwie jest wizytówką SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie. Owy pawilon to miejsce leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Na dzień 21 września przypada Światowy dzień walki z chorobą Alzheimera.

Choroba Alzheimera polega na utracie lub zaburzeniu tzw. wyższych czynności korowych, jak pamięć, orientacja, rozumienie, liczenie, mowa czy ocena sytuacji. Prowadzi do nieodwracalnej utraty komórek nerwowych w mózgu. Choroba potrafi rozwijać bez widocznych objawów. Zanim pojawią się symptomy pozwalające na postawienie diagnozy, może minąć nawet dziesięć lat.

U wielu osób choroba nie została jeszcze rozpoznana, dlatego nie korzystają oni z pomocy medycznej. Dziś nie ma jeszcze leku, który mógłby wyleczyć osobę dotkniętą tą chorobą, ale dostępne są leki mogące spowolnić postęp tej choroby. Dostępne są również różne formy wsparcia dla chorych i ich opiekunów.

Według Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, w Polsce z otępieniem żyje ponad 500 tys. osób, w tym ponad 300 tys. cierpi na chorobę Alzheimera. Zgodnie z danymi pochodzącymi z mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa podkarpackiego, w 2020 roku na chorobę Alzheimera i inne otępienia zachorowało 2,31 tys. osób. Szacunki na 2029 rok wskazują znaczną tendencję wzrostową. Przewiduje się, iż zachorowalność będzie na poziomie 2,28 tys.osób.

Budynek nr 10 i 11 w ZPZZOZ „Sanatorium” w Górnie to doskonałe miejsce do tego, by pacjenci wraz z lekarzami i opiekunami, stawili czoła tej chorobie. W budynku przewidzianych jest miejsc dla blisko 90 osób. Funkcjonuje jako zakład opiekuńczo leczniczy. Pacjenci dotknięci chorobą Alzheimera potrzebują ciągłej rehabilitacji, wielu bodźców, które bombardując układ nerwowy, wzmacniają go. To wszystko dostępne jest w naszym zakładzie. Na potrzeby osób dotkniętych chorobą organizowane są sesje terapeutyczne w sali doświadczania świata. Fizjoterapeuci troszczą się o sprawność fizyczną naszych pacjentów, a psychologowie uczą życia z Alzheimerem, a także pomagają pogodzić się z faktem dotknięcia tą przewlekłą chorobą.