Archiwum dnia: 11 września 2023


Leczenie włóknienia płuc w Górnie

  W miniony piątek w SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie odbyły się warsztaty dla  Personelu Szpital (lekarze  pielęgniarki, farmaceuci, diagności laboratoryjni  których celem było omówienie postępów w diagnostyce i leczeniu  włóknienia płuc,. Warsztaty miał związek z przygotowaniem się  do wdrożenia leczenia […]