Akcja #gaszynchallenge


Odpowiadając na nominację Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, SPZZOZ “Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie przyłączyło się do akcji #gaszynchallenge. Ma ona za zadanie pomoc dzieciom chorym na rdzeniowy zanik mięśni. Ponieważ warto pomagać, z radością przyłączyliśmy się do tej szczytnej inicjatywy. Panowie wykonali 10 pompek, a Panie 10 przysiadów.

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge

Nominujemy
1. DPS Górno
2. TT Bruk Górno
3. Styrobud