Dotacja na remont budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc


W dniu 10 lipca, w Stalowej Woli, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski wraz z dyrektor SPZZOZ “Sanatorium” w Górnie Elżbietą Burzyńską odebrali z rąk Ministra Jerzego Kwiecińskiego decyzję dotyczącą finansowania ze środków budżetu państwa zadania pn. “Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ “Sanatorium” w Górnie wraz z wyposażeniem oraz budową budynku urządzeń technicznych dla gazów medycznych”.

Minister Inwestycji i Rozwoju podkreślił, że pawilon, który zostanie wyremontowany, powstał w 1945 r. i wiele lat czekał na modernizację. Zdaniem Ministra Kwiecińskiego rząd, wspierając tę inwestycję, chce pokazać, że dba o zrównoważony rozwój całego kraju.

Galeria zdjęć