Archiwum dnia: 15 lipca 2019


Dotacja na remont budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc

W dniu 10 lipca, w Stalowej Woli, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski wraz z dyrektor SPZZOZ “Sanatorium” w Górnie Elżbietą Burzyńską odebrali z rąk Ministra Jerzego Kwiecińskiego decyzję dotyczącą finansowania ze środków budżetu państwa zadania pn. “Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału […]