Wizyta Posłanek z sejmowej Komisji Polityki Senioralnej


W dniu 26 września odbyła się wizytacja członków Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w SPZZOZ ”Sanatorium„ im. Jana Pawła II w Górnie.

Wizyta miała charakter oficjalny, członkowie Komisji Pani poseł Małgorzata Zwiercan – przewodnicząca oraz Pani poseł Krystyna Wróblewska – wiceprzewodnicząca spotkały się podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, zapoznały się z możliwościami terapeutycznymi, zebrały obszerny wywiad od dyrekcji i personelu.

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy i wolontariusze. Stworzono postulaty dotyczące problemów z dostępnością i finansowaniem opieki długoterminowej, która od lat jest świadczeniem niedoszacowanym.

Wizyta w Górnie rozpoczęła cykl takich spotkań, które mają pomóc w zdiagnozowaniu problemu wzrastającej liczby osób starszych i przyjęcia rozwiązań systemowych adekwatnych do potrzeb.

Materiał TVP Rzeszów

Zdjęcia z wizyty: