Poradnia Rehabilitacyjna


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie oferuje usługi w zakresie rehabilitacji w Poradni Rehabilitacyjnej, która czynna jest w dniach:

 • wtorek 08.00 – 13.00
  Przyjmuje lekarz specjalista reumatolog lek. Małgorzata Biskup
 • czwartek 15.30 – 20.00
  Przyjmuje lekarz specjalista reumatolog lek. Grażyna Czajak-Rogala

Porada lekarska rehabilitacyjna, udzielana dorosłym i dzieciom, obejmuje:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia
 • skierowanie na konsultację i badania dodatkowe
 • określenie zakresu ruchu w stawach
 • test czynnościowy
 • ocenę aktywności ruchowej
 • ocenę czucia powierzchownego i głębokiego
 • ocenę odruchów ścięgnisto-okostnowych
 • ocenę chodu i lokomocji
 • ocenę deformacji i zniekształceń
 • zlecenie na wyroby medyczne ortopedyczne i pomocnicze
 • planowanie postępowania rehabilitacyjnego
 • kierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe

Skierowanie do poradni wystawia każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja: