Poradnia Logopedyczna


Poradnia czynna jest w dniach:

 • poniedziałek – godz. 12.00 – 16.00
 • wtorek – godz. 14.00 – 18.00
 • środa – godz. 08.00 – 12.00
  Przyjmuje specjalista neurologopeda mgr Teresa Wiktor

Zakres prowadzonej terapii logopedycznej obejmuje – diagnozę i terapię zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych – profilaktykę i konsultacje:

 • terapia opóźnionego rozwoju
 • terapia dyslalii
 • terapia niepłynności mowy
 • terapia mowy u dzieci upośledzonych umysłowo
 • terapia u dzieci z porażeniem mózgowym
 • terapia mowy u dzieci autystycznych
 • indywidualna terapia logopedyczna zaburzeń mowy po przebytych wylewach i udarach mózgu (afazja, dysfazja, dysartria)
 • rehabilitacja mowy osób dorosłych po laryngektomii
 • ćwiczenia z zakresu emisji głosu, dykcji, artykulacji
 • symulację rozwoju mowy
 • profilaktykę zaburzeń mowy
 • konsultacje i porady logopedy

Rejestracja:

Gabinet logopedyczny:

 • tel. 17 7715 300 (wew. 415)