Wydarzenia


Piknik Rodzinny w Górnie

W dniu 30 września 2018r. w SPZZOZ Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie odbył się Piknik Rodzinny organizowany w ramach promocji zdrowia połączony z obchodami Światowego Dnia w Chorobie Alzheimera. Piknik miał na celu integrację społeczną, poprawę świadomości i […]


Wizyta Posłanek z sejmowej Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 26 września odbyła się wizytacja członków Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w SPZZOZ ”Sanatorium„ im. Jana Pawła II w Górnie. Wizyta miała charakter oficjalny, członkowie Komisji Pani poseł Małgorzata Zwiercan – przewodnicząca oraz Pani poseł Krystyna Wróblewska – wiceprzewodnicząca […]